Záväzna prihláška na workshop dňa 4.12.2017

Vážené, kolegyne, kolegovia,

v rámci zvyšovania úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti usporiadame workshop, ktorý prebieha formou stretnutia odborníkov, prednášok a výmeny skúseností, s cieľom získať nové informácie z praxe o aprobovaných postupoch a prípravy nových štandardov kvalitatívne zodpovedajúcich EU štandardom.

Na workshopy sa môžete prihlásiť vyplnením formulára nižšie, prosíme o dôsledné vyplnenie všetkých polí formulára, nakoľko sú všetky povinné a bez vyplnenia nie je možné prihlasovací formulár odoslať

Všetky práva vyhradené 2021 Ochrana osobných údajov | Kontakt