KONTAKT

 

Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, Bratislava, 837 52

Email
sdtp.tim@health.gov.sk

Telefónne číslo

+421 59 373 320

+421 59 373 224