Odborné pracovné skupiny


V projekte "Tvorba odporúčaných a štandardných postupov pre výkon prevencie a včasnej intervencie v súvislosti s migráciou štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku" sú vyvíjané postupy sieťou odborníkov z multidisciplinárnych oblastí, ktorí postupne napĺňajú ciele projektu v nasledujúcich odborných pracovných skupinách:


Odborné pracovné skupiny (OPS) pre postupy pre výkon prevencie (PpVP) z nasledujúcich oblasti:

- OPS Migrácia PpVP kardiovaskulárnych ochorení

- OPS Migrácia PpVP nádorových ochorení

- OPS Migrácia PpVP u genetických ochorení

- OPS Migrácia PpVP NCDs/chronických neprenosných ochorení

- OPS Migrácia PpVP prenosných ochorení

- OPS Migrácia PpVP obchodovania s ľuďmi

- OPS Migrácia PpVP PTSD

- OPS Migrácia PpVP metabolických ochorení

- OPS Migrácia PpVP kožných ochorení

- OPS Migrácia PpVP duševného zdravia

- OPS Migrácia PpVP sociálno-patologických javov

- OPS Migrácia PpVP pri násilí, diskriminácii a stigmatizácii

- OPS Migrácia PpVP v chirurgii

- OPS Migrácia PpVP verejného zdravia a epidemiológie 


Odborné pracovné skupiny (OPS) pre postupy včasnej a krízovej intervencie (PVaKI) z nasledujúcich oblastí:

- OPS Migrácia PVaKI kardiovaskulárnych ochorení

- OPS Migrácia PVaKI metabolických ochorení

- OPS Migrácia PVaKI verejného zdravia a epidemiológie

- OPS Migrácia PVaKI psychických ochorení

- OPS Migrácia PVaKI nádorových ochorení

- OPS Migrácia PVaKI nervových ochorení

- OPS Migrácia PVaKI gastroenterologických ochorení

- OPS Migrácia PVaKI chirurgických a traumatologických ochorení

- OPS Migrácia PVaKI detských ochorení

- OPS Migrácia PVaKI ochorení novorodeneckého veku

- OPS Migrácia PVaKI ochorení vyššieho veku

- OPS Migrácia PVaKI v paliatívnej starostlivosti

- OPS Migrácia PVaKI v dlhodobej starostlivosti

- OPS Migrácia PVaKI vrodených ochorení

- OPS Migrácia PVaKI infekčných ochorení a imunizácia

- OPS Migrácia PVaKI tropických a importovaných ochorení

- OPS Migrácia PVaKI v skríningu migrantov

- OPS Migrácia PVaKI v klinickej a pracovnej psychológii

- OPS Migrácia PVaKI v posudzovaní zdravotného stavu

- OPS Migrácia PVaKI interdisciplinárnych a multikulturálnych otázok 


Všetky práva vyhradené 2021 Ochrana osobných údajov | Kontakt