Projektový tím ŠDTP

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP (odborný garant projektu)

Mgr. Barbora Vallová (projektový manažér)

  • doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH
  • prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD., MHA
  • MUDr. Helena Glasová, PhD.


  • Ing. Peter Čvapek - riaditeľ odboru ŠKP
  • Ing. Katarína Krkošková - tajomník projektu
  • Mgr. Miroslav Hečko
  • JUDr. Ing. Zsolt Mánya, PhD. 
  • PhDr. Dominik Procházka

Všetky práva vyhradené 2021 Ochrana osobných údajov | Kontakt