Oznamovací formulár výsledkov testovania rýchlotestom COVID-19  (zamestnanci v zdravotníctve)

Vážený/á poskytovateľ/ka, milá kolegyňa/ milý kolega,


každý deň po ukončení testovania orientačným rýchlotestom COVID-19 vo Vašom zariadení

zaznamenajte do nasledujúceho formulára požadované údaje za účelom zberu dát pre hodnotenie testovania na území Slovenskej republiky.

Zaznamenané údaje sú poskytnuté Ministerstvu zdravotníctva SR a príslušnému RÚVZ pre účely hodnotenia epidemiologickej situácie a testovania s použitím rýchlotestov COVID-19.

Všetky práva vyhradené 2021 Ochrana osobných údajov | Kontakt