Oznamovací formulár pozitívneho (reaktívneho) výsledku rýchlotestu COVID-19

Vážený/á poskytovateľ/ka, milá kolegyňa/ milý kolega,

pri náleze pozitívneho (reaktívneho) orientačného rýchlotestu COVID-19 u testovanej osoby zaznamenajte do nasledujúceho formulára požadované údaje za účelom ďalšieho manažmentu testovanej osoby v spolupráci s príslušným RÚVZ.

Zaznamenané údaje sú poskytnuté Ministerstvu zdravotníctva SR a príslušnému RÚVZ pre účely koordinácie zdravotnej starostlivosti testovanej osoby.

Všetky práva vyhradené 2021 Ochrana osobných údajov | Kontakt