Odborné pracovné skupiny

Vložte svoj text

V projekte "Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe" - pracovný projektový názov Postupy pre výkon prevencie sú vyvíjané postupy pre výkon prevencie sieťou odborníkov z multidisciplinárnych oblastí, ktorí postupne napĺňajú ciele projektu v odborných pracovných skupinách.

 • Prevencia psychiatrických ochorení 
 • Prevencia neurodegeneratívnych ochorení 
 • Prevencia infekčných ochorení 
 • Prevencia pľúcnych ochorení 
 • Prevencia onkologických ochorení 
 • Prevencia endokrinologických a metabolických ochorení 
 • Prevencia kardiovaskulárnych ochorení 
 • PpVP v oblasti srdcovo-cievnych ochorení 
 • PpVP v oblasti nádorových ochorení 
 • PpVP v oblasti genetických vrodených ochorení 
 • PpVP v oblasti chronických neprenosných ochorení 
 • PpVP v oblasti prenosných ochorení a šírení infekčných ochorení 
 • PpVP v oblasti obchodovania s ľuďmi 
 • PpVP v oblasti akútneho a chronického posttraumatického stresového syndrómu 
 • PpVP v oblasti metabolických ochorení a porúch výživy
 • PpVP v oblasti kožných ochorení 
 • PpVP v oblasti psychických ochorení a mentálneho zdravia 
 • PpVP v oblasti sociálno-patologických javov v súvislosti so zdravím 
 • PpVP v oblasti násilia, kriminality, diskriminácie a stigmatizácie 
 • PpVP v oblasti poranení a prípravy ku chirurgickým výkonom 
 • PpVP v oblasti verejno-zdravotníckych a epidemiologických otázok 
 • PVaKI pre oblasť kardiovaskulárnych ochorení 
 • PVaKI pre oblasť metabolických a endokrinologických ochorení 
 • PVaKI pre oblasť verejno-zdravotníckych a epidemiologických otázok 
 • PVaKI pre oblasť psychických ochorení 
 • PVaKI pre oblasť nádorových ochorení 
 • PVaKI pre oblasť nervových ochorení 
 • PVaKI pre oblasť gastroenterologických ochorení 
 • PVaKI pre oblasť chirurgických a traumatologických ochorení 
 • PVaKI pre oblasť detských ochorení 
 • PVaKI pre oblasť ochorení novorodeneckého veku 
 • PVaKI pre oblasť ochorení vyššieho veku (geriatrická problematika) 
 • PVaKI pre oblasť paliatívnej starostlivosti 
 • PVaKI pre oblasť dlhodobej starostlivosti 
 • PVaKI pre oblasť vrodených ochorení 
 • PVaKI pre oblasť infekčných ochorení a imunizácie 
 • PVaKI pre oblasť tropických a cestovateľských importovaných ochorení 
 • PVaKI pre oblasť skríningu v súvislosti s rôznymi typmi migrácie 
 • PVaKI pre oblasť psychologickej problematiky (klinická a pracovná psychológia) 
 • PVaKI pre oblasť posudzovania zdravotného stavu 
 • PVaKI pre oblasť interdisciplinárnej a multikultúrnej problematiky