Odborné pracovné skupiny

Vložte svoj text

V projekte "Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe" - pracovný projektový názov Postupy pre výkon prevencie sú vyvíjané postupy pre výkon prevencie sieťou odborníkov z multidisciplinárnych oblastí, ktorí postupne napĺňajú ciele projektu v odborných pracovných skupinách.

  • Prevencia psychiatrických ochorení 
  • Prevencia neurodegeneratívnych ochorení 
  • Prevencia infekčných ochorení 
  • Prevencia pľúcnych ochorení 
  • Prevencia onkologických ochorení 
  • Prevencia endokrinologických a metabolických ochorení 
  • Prevencia kardiovaskulárnych ochorení