Odborné pracovné skupiny

Vložte svoj text

V projekte "Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe" - pracovný projektový názov Postupy pre výkon prevencie sú vyvíjané postupy pre výkon prevencie sieťou odborníkov z multidisciplinárnych oblastí, ktorí postupne napĺňajú ciele projektu v nasledujúcich odborných pracovných skupinách: