Zdravie a migrácia

Ministerstvo zdravotníctva SR realizuje národný projekt: Tvorba odporúčaných a štandardných postupov pre výkon prevencie a včasnej intervencie v súvislosti s migráciou štátnych príslušníkov tretích krajín na Slovensku

Tento projekt je podporený z fondu AMIF MV SR pod kódom SK 2018 AMIF SC2.1

Špecifickým cieľom projektu je:

  • Integrácia
  • Podpora a ochrana zdravia obyvateľov Slovenska a príslušníkov tretích krajín v SR
  • Včasná diagnostika a intervencia

Popis projektu: Zdravie (prevencia, krízová intervencia, diagnostika a intervencia/liečba špecifických stavov a ochorení) v súvislosti s migráciou - stiahnuť v PDF

Všetky práva vyhradené 2021 Ochrana osobných údajov | Kontakt