Manažment nedostatku ľudských zdrojov


Dokument "Manažment nedostatku ľudských zdrojov počas pandémie ochorenia COVID-19" má informatívny charakter, nie je záväzný!