Formuláre pre neodkladné vycestovanie 

udeľovanie výnimiek v zmysle aktuálne platnej a účinnej Vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky