Formuláre pre neodkladné vycestovanie 

výnimky z bodu 4 z Usmernenia

hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2