BFHI

Vážené kolegyne a kolegovia,VSTUPNÉ A PRIEBEŽNÉ INTERNÉ HODNOTENIE ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA PODĽA ŠTANDARDNÉHO PREVENTÍVNEHO POSTUPU MZ SR STAROSTLIVOSŤ O MATKU A NOVORODENCA PODĽA ZÁSAD BABY - FRIENDLY HOSPITAL INITIATIVE - PODPORY VZŤAHOVEJ VÄZBY A LAKTÁCIE