Všeobecné lekárstvo


Predseda 

MUDr. Jana Bendová , PhD.      

Členovia 

  • MUDr. Ľubica Lukáčová
  • MUDr. Adriana Šimková PhD.
  • MUDr. Lucia Kukučková
  • MUDr. Marián Šóth
  • MUDr. Ľudmila Resutíková
  • MUDr. Peter Pekarovič
  • MUDr. Peter Makara , MPH