Všeobecné lekárstvo


Predseda 

MUDr. Adriana Šimková, PhD.     

Členovia 

  • MUDr. Lucia Kukučková
  • MUDr. Marián Šóth
  • MUDr. Ľudmila Resutíková
  • MUDr. Valéria Machová Husarovičová, PhD., MPH, MHA
  • MUDr. Michaela Macháčová
  • MUDr. Romana Compagnon
  • MUDr. Patrícia Eftimová, MPH
  • MUDr. Jana Bendová