Vnútorné lekárstvo


Predseda 

prof. MUDr. Juraj Payer , PhD.     

Členovia 

  • doc. MUDr. Peter Jackuliak , PhD.
  • prof. MUDr. Ivica Lazúrová , DrSC., FRCP
  • doc. MUDr. Soňa Kiňová , PhD.
  • MUDr. Anton Dlesk , PhD.