Vnútorné lekárstvo


Predseda 

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP    

Členovia 

  • doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.
  • prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSC., FRCP
  • doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
  • MUDr. Anton Dlesk, PhD.