Úrazová chirurgia


Predseda 

        

Členovia 

  • prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD.
  • doc. MUDr. Silvia Vajcziková, PhD.