Úrazová chirurgia


Predseda 

        

Členovia 

  • prof. MUDr., Miroslav Kitka PhD. Člen
  • doc. MUDr., Silvia Vajcziková PhD. Člen
  • MUDr. Radomír Gajdoš , PhD. člen