Tropická a cestovateľská medicína


Predseda 

Dr. h. c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry , PhD., DrSc.     

Členovia 

  • doc. MUDr. Silvia Dobrodenková , PhD., MPH
  • doc. RNDr. Gertrúda Mikolášová , PhD.
  • prof. MUDr. Juraj Benca , PhD., MPH
  • doc. MUDr. Mgr. Marian Bartkovjak , PhD., MTPH