Súvisiace dokumenty

Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe - Zoznam schválených štandardných postupov (*Vestník MZ SR - Osobitné vydanie Dňa 1. februára 2019 Ročník 67) / PDF dokument veľkosť súboru 25,8 MB
*Odkaz smeruje na stránku Ministerstva zdravotníctva SR https://www.health.gov.sk