Súdne lekárstvo


Predseda 

doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH     

Členovia 

  • MUDr. Vlasta Vyhnálková
  • Mgr. MUDr. Boris Ťažký
  • MUDr. Martin Kováč
  • MUDr. Jaroslav Ivan
  • MUDr. Eva Nevická, PhD.
  • MUDr. Roman Kuruc, PhD.