Sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok


Predseda 

PharmDr. Jana Kubíková, PhD.      

Členovia 

  • doc. MUDr. Theodor Molčányi, CSc.
  • Mgr. Jana Vizváryová
  • MUDr. Erika Böhmová
  • Mgr. Marian Petríček
  • Mgr. Katarína Jendrušáková
  • PhDr. Iveta Béressová
  • MUDr. Zuzana Vajnerová