Ošetrovateľstvo

Kliknutím na odkaz si stiahnete štandard vo formáte PDF. 


Videá

KOM pacienta v DOS

KOM v zariadení sociálnej pomoci

KOM predchádzania vzniku dekubitov u rizikového pacienta


Štandardné postupy


Predchádzajúce verzie

Všetky práva vyhradené 2021 Ochrana osobných údajov | Kontakt