ŠOP - Zdravotnícke záchranárstvo - ambulantná starostlivosť