Revízne lekárstvo


Predseda 

MUDr. Beata Havelková, MPH     

Členovia 

  • MUDr. Branislav Vopálenský
  • MUDr. Ingrid Mikulášová
  • MUDr. Branislav Koreň
  • MUDr. Darina Haščíková, MPH