Reumatológia


Predseda 

doc. MUDr. Emöke Šteňová , PhD.      

Členovia 

  • doc. MUDr. Veronika Vargová PhD.
  • doc. MUDr. Jozef Lukáč PhD.
  • MUDr. Želmíra Macejová PhD., mim. prof.
  • MUDr. Martin Žlnay PhD.
  • MUDr. Oľga Lukáčová PhD.
  • MUDr. Elizabeth Záňová PhD.
  • prof. MUDr. Ivan Rybár PhD.
  • MUDr. Alena Tuchyňová PhD.