Reumatológia


Predseda 

doc. MUDr. Emöke Šteňová, PhD.      

Členovia 

  • MUDr. Želmíra Macejová PhD., mim. prof.
  • MUDr. Martin Žlnay, PhD.
  • MUDr. Oľga Lukáčová, PhD.
  • MUDr. Elizabeth Záňová, PhD.
  • prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
  • MUDr. Alena Tuchyňová, PhD.