Rádiológia


Predseda 

doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc., mim. prof.     

Členovia 

  • MUDr. Ivan Uhrín
  • MUDr. Zuzana Berecová, PhD.
  • MUDr. Silvia Štefániková
  • doc. RNDr. Denisa Nikodemová, PhD.
  • doc. MUDr. Viera Lehotská, CSc.
  • prim. MUDr. Stanislav Okapec
  • MUDr. Andrej Klepanec, PhD., MPH