Rádiológia


Predseda 

doc. MUDr. Peter Bořuta CSc., mim. prof.     

Členovia 

  • MUDr. Ivan Uhrín
  • MUDr. Zuzana Berecová , PhD.
  • MUDr. Silvia Štefániková
  • doc. RNDr. Denisa Nikodemová , PhD.
  • doc. MUDr. Viera Lehotská , CSc.
  • prim. MUDr. Stanislav Okapec
  • MUDr. Andrej Klepanec , PhD., MPH