Radiačná onkológia


Predseda 

doc. MUDr. Mgr. Pavol Dubinský, PhD., MHA      

Členovia 

  • MUDr. Branislav Bystrický
  • MUDr. Margita Pobijaková
  • Mgr. Jozef Grežďo, PhD.
  • MUDr. Iveta Priatelová
  • MUDr. Pavol Lukačko
  • RNDr. Martin Jasenčak