Psychiatria


Predseda 

MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.     

Členovia 

  • prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
  • MUDr. Mária Králová, CSc.
  • MUDr. Marek Zelman
  • PhDr. Milana Kovaničová, CSc.
  • PhDr. Katarína Kubašovská
  • MUDr. Ivan André, PhD., MPH
  • MUDr. Ján Dúžek
  • MUDr. Ľubica Ferenčáková