Psychiatria II


Predseda 

MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.     

Členovia 

  • MUDr. Mária Králová, CSc.
  • MUDr. Marek Zelman
  • MUDr. Ján Dúžek
  • doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
  • MUDr. Vanda Valkučáková
  • MUDr. Barbora Vašečková
  • doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.