Vitajte

na stránke venovanej významným národným projektom, ktorých hlavným cieľom je zlepšovanie systému zdravotníctva.


Hlavnou víziou je poskytovanie vysoko kvalitnej a všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti naprieč celým územím Slovenska prostredníctvom vytvorenia štandardných klinických a preventívnych postupov.

Ďakujeme za Vašu participáciu na projektoch.


Projekt zameraný na Tvorbu klinických postupov a ich uplatnenie do medicínskej praxe

(Projekt ŠDTP) 

Projekt zameraný na Tvorbu postupov pre výkon prevencie a ich uplatnenie do medicínskej praxe

(Projekt PpVP)

Projekt zameraný na Tvorbu postupov pre výkon prevencie a včasnej intervencie v súvislosti s migráciou

(Projekt zdravie a migrácia)