Projekt ŠDTP/ klinické postupy


ÚVOD/ INTRODUCTION

Vážené kolegyne a kolegovia,

projektový tím Národného projektu Štandardných diagnostických a terapeutických postupov (ŠDTP) si vás dovoľuje pozvať na výročnú konferenciu s medzinárodnou účasťou o nových, inovovaných a inovatívnych štandardných diagnostických a terapeutických postupoch (ŠDTP), ktorú organizuje Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s kanceláriou WHO na Slovensku a McMaster Univerzitou v Kanade, ktorá sa uskutoční v dňoch 17. a 18. októbra 2019, v Bratislave.

Prosím rezervujte si tento termín a prihláste sa už dnes na odborné a priateľské vedecké, vývojové a implementačné stretnutie o problematike štandardných diagnostických a terapeutických postupoch.

Záštitu nad podujatím zobral premiér SR / ministerka zdravotníctva doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD. 

Tešíme sa na vašu účasť a na diskusiu.

multidisciplinárny organizačný a vedecký tím konferencie ŠDTP

O NÁS/ ABOUT US

Vedecký výbor /Scientific Committee

 • Assoc. prof. MD. Andrea Kalavská, PhD. (Minister)
 • MD. Jaroslav Ridoško, PhD. (State Secretary)
 • prof. MD. Holger Shunemann, PhD. (Canada)
 • prof. Dr. Ladislav Dušek, PhD. (Czech Republic)
 • MD. Milan Chromek, PhD. (Sweden)
 • MD. Danilo Lo Fo Wong, PhD., MPH (Denmark)
 • MD. Krisztina Bíro, PhD. (Hungary)
 • Dr. Tatul Hakobyan, MPH (WHO)
 • prof. MD. Jozef Šuvada, PhD.
 • prof. MD. Mariana Mrázová, PhD.
 • prof. Dr. Monika Jankechová, PhD.
 • MD. Štefan Laššán, PhD.
 • MD. Jozef Kalužay, PhD.
 • MD. Peter Bartoň
 • Eng. Elena Jablonická, M.A.

hl. odborníci a predsedovia OPS/ Main physicians and Leaders of Working Groups (zoznam bude doplnený do 15. septembra)

Organizačný výbor /Organizing Committee

 • prof. MD. Jozef Šuvada, PhD. 
 • prof. MD. Mariana Mrázová, PhD. 
 • prof. Dr. Monika Jankechová, PhD.
 • prof. PaedDr. Pavol Tománek, PhD.
 • Zuzana Kuráňová, MSc.
 • Tomáš Horváth, MSc. 
 • Barbora Vallová, MSc. 
 • Sabína Bredová, MSc.
 • Eng. Marek Matto 
 • JUDr. Eng. Zsolt Mánya, PhD.
 • Eng. Andrej Bóka
 • Miroslav Hečko, MSc.
 • Dr. Dominik Procházka
 • Olga Zajícová MSc.
 • Dominika Greisigerová, MSc.
 • Daniela Bukšárová, MSc.
 • Eng. Ján Pauhof
 • Martin Smatana, MSc.
 • Eng. Katarína Krkošková
 • Eng. Mária Syneková, MSc.

členovia Komisie MZSR pre ŠDTP (zoznam bude doplnený do 15. septembra)

Konferencia sa uskutoční v dňoch 17. a 18. októbra 2019 v Bratislave,

Dňa 17.10.2019 bude prebiehať konferencia v priestoroch MZ SR a bude zložená z workshopov

Dňa 18.10.2019 bude konferencia v priestoroch Hotela NH Gate One, ul. Ambrusova 7, 821 04 Bratislava a bude zložená z prednáškových a diskusných blokov

Budeme radi, ak sa tohto podujatia zúčastníte a prispejete k diskusii o zlepšení prístupov v otázkach zdravotnej starostlivosti prostredníctvom nových a inovatívnych klinických postupov.

Súčasťou konferencie budú aj sprievodné aktivity (workshopy, semináre, interaktívna sekcia) a tlačová konferencia.

Rokovacím jazykom bude slovenčina, čeština a angličtina.

ONLINE

Prihlasovací formulár/ Registration form

 • skorá registrácia do 15.9.2019/ early registration till September 15, 2019
 • neskorá registrácia do 1.10.2019/ late registration till October 1, 2019

Prosíme vás o identifikovanie odborných tém, ktoré sú predmetom vášho záujmu, tieto údaje sú pre nás dôležité, z dôvodu zabezpečenia konferenčných priestorov (nahlásenie tém je možné do 1. septembra 2019).

Program konferencie zverejníme/ Program will be available from 15. september, 2019.

Dovtedy je možné prihlásiť jednotlivé témy prostredníctvom odborných pracovných skupín alebo do sekcie implementácia ŠDTP aj prostredníctvom manažmentu zdravotníckych zariadení a jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Návrh programu a rozdelenie sekcií je možné stiahnuť TU. /Program proposal HERE

Organizátori si vyhradzujú právo zmien v zaradení tém, výbere príspevkov a usporiadaní tém.