Projekt Prevencie/ preventívne postupy


Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

v mene ministerky zdravotníctva doc. MUDr. Andrey Kalavskej, PhD.,
odborného garanta prof. MUDr. Jozefa Šuvadu, PhD., projektového a odborného tímu národného projektu Tvorby nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe (PpVP), organizačného a vedeckého výboru,

si Vás touto cestou dovoľujeme pozvať na 1. výročnú konferenciu o Tvorbe nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie s medzinárodnou účasťou v spolupráci s kanceláriou WHO na Slovensku a McMaster Univerzitou v Kanade.

Prednáškové a diskusné bloky sa uskutočnia dňa 16. októbra 2019 v priestoroch NH Gate One Hotel, ul. Ambrušova 7, 821 04 Bratislava. Konferencia je celodenná, začiatok upresníme v programe.

Konferenčné podujatie je bez registračného poplatku, ale s povinnosťou online registrácie (registračný link nájdete nižšie na stránke).Pre prihlásených účastníkov bude pripravené občerstvenie aj obed.

Termíny online registrácie:

Aktívna účasť - do 15. 9. 2019
Pasívna účasť - do 1. 10. 2019

Program konferencie bude zverejnený od 1. októbra 2019.Organizátori si vyhradzujú právo na úpravu programu, zaradenie prednášok a workshopov.

Súčasťou konferencie budú aj sprievodné aktivity a tlačová konferencia.

Tešíme sa na Vašu účasť, diskusiu, skúsenosti a hľadanie najlepších ciest pre vývoj a implementáciu preventívnych postupov do praxe v Slovenskej republike.

Organizačný tím
e-mail: conference.mzsr@gmail.com │web: https://healthconferences.eu
tel: 02/59373320


Neváhajte poslať túto pozvánku kolegom, ktorí pracujú v zdravotníctve, diagnostike, vo vzdelávaní, sprevádzaní, či riešení problémov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. ĎAKUJEME