Primárna pediatria


Predseda 

MUDr. Elena Prokopová     

Členovia 

  • MUDr. Zuzana Košťálová
  • MUDr. Adriana Koleková
  • MUDr. Zora Puskeilerová
  • MUDr. Andrea Černianska, MPH
  • MUDr. Jana Haničáková
  • MUDr. Zuzana Nagyová, MPH
  • MUDr. Beata Kartousová
  • MUDr. Marta Špániková