Primárna pediatria II. (0-3 roky)


Predseda 

PaedDr. Oľga Matušková    

Členovia 

  • PhDr. Hana Rajkovičová
  • PaedDr., Mgr. Erika Jurišová, rod. Kováčová, PhD.
  • Mgr. Barbora Vodičková, PhD.
  • Mgr. Monika Gondec
  • MUDr. Oleksandr Dobrovanov, PhD., MBA