Posudkové lekárstvo


Predseda 

MUDr. Michal Hudák , MPH      

Členovia 

  • MUDr. Melinda Nagyová
  • MUDr. Juraj Kuštár
  • MUDr. Dávid Šapijevský