Postupy pre nemocnice

Kliknutím na odkaz nižšie sa dostanete do príslušnej sekcie.

TIP: Pre jednoduchšie vyhľadávanie názvov dokumentov stlačte Ctrl+F a do okienka vpíšte kľúčové slovo. Následným klikaním na šípky vedľa okienka vpravo sa Vám bude ukazovať kľúčové slovo v názvoch dokumentov.


Terapia

Manuály v čase pandémie

Záchranná zdravotná služba

Postcovidová starostlivosť

Odborné stanoviská a metodické usmernenia

Očkovanie

Manažment nedostatku ľudských zdrojov

Poskytovanie zlých správ

Špecializované štandardné operačné postupy


Všetky práva vyhradené 2021 Ochrana osobných údajov | Kontakt