Poruchy autistického spektra


Predseda 

MUDr. Ján Šuba, MPH

Členovia 

  • MUDr. Terézia Rosenbergerová
  • doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
  • MUDr. Marcela Šoltýsová
  • MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.
  • MUDr. Elena Prokopová
  • Mgr. Hana Celušáková, PhD.
  • MUDr. Silvia Hnilicová, PhD.
  • prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.