Pôrodná asistencia


Predseda 

PhDr. Adriana Nemčoková PhD.      

Členovia 

 • Mgr. Brigita Csongárová
 • Mgr. Radoslava Cifríková
 • PhDr. Zuzana Spodniaková
 • PhDr. Emoke Takácsová PhD.
 • Bc. Barbora Abrmanová
 • PhDr., Bc. Elena Drapáčová
 • Mgr. Zuzana Boľanovská
 • Mgr. Eva Urbanová PhD.
 • Mgr. Erika Maskálová PhD.
 • Mgr. Ľubica Staroňová dipl.s.
 • doc., PhDr. Adriana Repková PhD., mim. prof.
 • Mgr. Ingrid Jobová DiS
 • PhDr. Zuzana Nepelová
 • PhDr. Janka Hrabčáková PhD.
 • Mgr. Marta Grešová