Pôrodná asistencia


Predseda 

PhDr. Adriana Nemčoková, PhD.      

Členovia 

  • Mgr. Radoslava Cifríková
  • PhDr. Zuzana Spodniaková
  • PhDr. Bc. Elena Drapáčová
  • Mgr. Eva Urbanová, PhD.
  • Mgr. Erika Maskálová, PhD.
  • Mgr. Ľubica Staroňová, dipl.s.
  • doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., mim. prof.
  • PhDr. Janka Hrabčáková, PhD.