Pneumológia a ftizeológia


Predseda 

MUDr. Marta Hájková , CSc., MPH

Členovia 

  • MUDr. Imrich Mucska
  • MUDr. Bohumil Matula
  • MUDr. Helena Leščišinová
  • prof. MUDr. Eva Rozborilová , CSc.
  • doc. MUDr. Ivan Majer , CSc.
  • doc. MUDr. Ivan Solovič , CSc.
  • MUDr. Denisa Kavková , PhD.
  • prof. MUDr. Ružena Tkáčová , DrSc.