Pneumológia a ftizeológia


Predseda 

MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

Členovia 

  • MUDr. Imrich Mucska
  • MUDr. Bohumil Matula
  • MUDr. Helena Leščišinová
  • prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
  • doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.
  • doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
  • MUDr. Denisa Kavková, PhD.
  • prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.