Pediatrická urológia


Predseda 

MUDr. Peter Bartoň  

Členovia 

  • MUDr. Michal Polák
  • MUDr. Jana Bašnáková
  • MUDr. Kristina Leiva Demetrová
  • MUDr. Kvetoslava Slebodníková
  • MUDr. Simona Kobyliaková
  • MUDr. Martin Jonáš
  • MUDr. Petra Ďubjaková
  • MUDr. Ján Breza, PhD.