Pediatrická reumatológia


Predseda 

doc. MUDr. Veronika Vargová , PhD.      

Členovia 

  • MUDr. Lenka Turoňová PhD.
  • MUDr. Dušana Moravčíková
  • MUDr. Eva Vrtíková
  • MUDr. Elena Košková , CSc.
  • MUDr. Tomáš Dallos , PhD.
  • MUDr. Monika Molnárová Leščišinová
  • MUDr. Zuzana Seligová