Pediatrická otorinolaryngológia

Predseda 

MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH  

Členovia 

  • MUDr. Andrej Koman
  • MUDr. Lucia Boldižárová
  • MUDr. Andrea Jovankovičová, PhD.
  • MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.
  • MUDr. Richard Kulich
  • MUDr. Jana Barkociová