Pediatrická onkológia


Predseda 

doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.      

Členovia 

  • MUDr. Stanislava Hederová
  • MUDr. Ladislav Deák
  • MUDr. Pavel Bician
  • MUDr. Igor Jenčo
  • MUDr. Andrea Hrašková
  • MUDr. Martina Mikesková
  • MUDr. Eva Bubanská, PhD.
  • MUDr. Judita Puškáčová, PhD.