Pediatrická neurológia


Predseda 

MUDr. Miriam Kolníková, PhD.  

Členovia 

  • MUDr. Katarína Okáľová, PhD.
  • MUDr. Gonzalo Alonso Ramos Rivera
  • MUDr. Eva Zavadilíková
  • MUDr. Viera Galková, PhD.
  • MUDr. Tomáš Foltán
  • MUDr. Lucia Švecová
  • MUDr. Jaroslava Payerová
  • MUDr. Magdaléna Perichtová