Pediatrická nefrológia


Predseda 

prof. MUDr. Ľudmila Podracká , CSc.     

Členovia 

  • doc. MUDr. Oľga Červeňová CSc.
  • MUDr. Ivan Topolský PhD.
  • MUDr. Miroslava Brndiarová PhD.
  • MUDr. Dagmar Urbanová PhD.
  • doc. MUDr. Katarína Furková PhD.
  • MUDr. Milan Chromek PhD.