Pediatrická nefrológia


Predseda 

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.     

Členovia 

  • doc. MUDr. Oľga Červeňová, CSc.
  • MUDr. Ivan Topolský, PhD.
  • MUDr. Miroslava Brndiarová, PhD.
  • MUDr. Dagmar Urbanová, PhD.
  • doc. MUDr. Katarína Furková, PhD.
  • MUDr. Milan Chromek, PhD.