Pediatrická kardiológia


Predseda 

MUDr. Viera Illíková, PhD.      

Členovia 

  • MUDr. Martin Záhorec, PhD.
  • MUDr. Peter Škrak, PhD.
  • MUDr. Zuzana Venczelová, PhD.
  • MUDr. Peter Olejník, PhD.
  • doc. MUDr. Alexander Jurko, PhD.
  • MUDr. Andrea Harenčárová
  • MUDr. Erika Goldschmidtová