Pediatrická kardiológia


Predseda 

MUDr. Viera Illíková , PhD.      

Členovia 

  • MUDr. Peter Tittel , PhD.
  • MUDr. Martin Záhorec , PhD.
  • MUDr. Peter Škrak , PhD.
  • MUDr. Zuzana Venczelová , PhD.
  • MUDr. Peter Olejník , PhD.
  • doc. MUDr. Alexander Jurko , PhD.
  • MUDr. Viera Illíková , PhD.
  • MUDr. Andrea Harenčárová
  • MUDr. Erika Goldschmidtová