Pediatrická hematológia


Predseda 

MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová, MPH      

Členovia 

  • MUDr. Michaela Murgašová
  • MUDr. Jaroslava Feketeová
  • MUDr. Oksana Fábri
  • MUDr. Zuzana Čináková
  • MUDr. Ivana Boďová, PhD.
  • MUDr. Júlia Horáková, PhD.
  • MUDr. Peter Švec, PhD.
  • MUDr. Mária Zavarská
  • MUDr. Helena Fillová