Pediatrická endokrinológia


Predseda 

MUDr. Ľubomír Barák, CSc.

Členovia 

  • doc. MUDr. Juraj Staník, PhD.  
  • doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
  • MUDr. Ľubica Tichá, PhD.
  • MUDr. Zuzana Pribilincová, PhD.
  • MUDr. Eva Vitariušová, PhD.