Pediatrická diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy


Predseda 

MUDr. Ľubomír Barák, CSc.

Členovia 

  • RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc.
  • MUDr. Kristína Podoláková
  • MUDr. Emília Jančová 
  • doc. MUDr. Juraj Staník, PhD.