Pediatria II


Predseda 

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Členovia 

  • MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
  • doc. MUDr. Juraj Staník, PhD.
  • doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD.
  • MUDr. Jana Kosnáčová
  • MUDr. Ľubica Tichá, PhD.