Patologická anatómia


Predseda 

prof. MUDr. Lukáš Plank , CSc.      

Členovia 

  • MUDr. Boris Rýchly , PhD.
  • MUDr. Peter Vereš
  • MUDr. Peter Szépe , CSc.
  • MUDr. Katarína Macháleková , PhD.
  • doc. MUDr. Karol Kajo , PhD.
  • MUDr. Peter Bohuš
  • MUDr. Jozef Bodnár , MBA