Paliatívna medicína


Predseda 

MUDr. Kristína Križanová     

Členovia 

  • MUDr. Mária Jasenková
  • MUDr. Emília Vlčková
  • MUDr. Lucia Dzurillová
  • MUDr. Andrea Škripeková, PhD.
  • MUDr. Leona Šóthová
  • MUDr. Helena Ivančová