Oznamovací formulár výsledkov testovania antigenovým (Ag) rýchlotestom COVID-19 

Pri prvom zaslaní informácií uveďte počty všetkých dovtedy realizovaných antigénových testov. Pri zasielaní ďalších hlásení uveďte počet testov vykonaných za obdobie od posledného hlásenia.
Formulár o hlásení pozitívnych testov (teda slovo reaktívny nahradiť pozitívny) a ponechať všetky údaje a doplniť do textu pred dotazníkom nasledovné info:

Osobám s pozitívnym výsledkom Ag (antigénvého) testu je nutné bezodkladne vystaviť žiadosť o vyšetrenie PCR metódou v zmysle pokynov zverejnených na https://korona.gov.sk/. Pri zadaní žiadanky uveďte, že testo bol pozitívny a typ zariadenia, ktoré ho realizovalo s kontaktom na zodpovednú osobu pre ošetrovateľskú starostlivosť/ alebo štatutára.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí koordinujú zdravotnú starostlivosť v ZSS/ CDR s odborným zameraním všeobecná starostlivosť o deti a dorast a všeobecné lekárstvo, môžu vystaviť žiadosť o vyšetrenie pre svojho pacienta prostredníctvom formuláru Žiadosť o vyšetrenie na COVID-19 (COVID_OBJ) v rámci webovej aplikácie ISZI.

Všetky práva vyhradené 2021 Ochrana osobných údajov | Kontakt